Dobré vedieť

Plán odvozu komunálneho odpadu na rok 2018:

Plán zberu 2018 (2)
Plan zberu -2016_popis

Informácie pre občanov

Využite možnosť bezplatne umiestniť informáciu o Vami poskytovaných službách na území obce resp. blízkeho okolia, na našej úvodnej stránkeSlužby v obci a okolí.
Podmienkou umiestnenia je dodanie informácie v elektronickej forme.    

Chcete spolupracovať na rozširovaní a skvalitňovaní stránky brodzany.sk?

Chcete aktívne prispievať  na  naše informačné plochy resp. podstránky ?  
– Dôležite dátumy
– Stalo sa
– Teší nás
– Mrzí nás
– Koníčky a hoby našich spoluobčanov
– Oznamy
– atď.  

Kontaktujte sa na administrátora stránky:  spravca@brodzany.sk.  

Kultúrny, spoločenský a športový život v obci počas roku 2017

(otvorte súbor nižšie)

pdf-icon

Kultúrny, spoločenský a športový život v obci počas roku 2016

(otvorte súbor nižšie)

pdf-icon

 

Kultúrny, spoločenský a športový život v obci počas roku 2015 – prehľad

 
     
Mesiac Učastníci, resp. organizátor Opis aktivity Kategória
     
Január DFS Husiarik Novoročné vinšovanie obyvateľom obce pred kostolom kultúrno- spoločenská
       
Február DFS Husiarik Fašiangové oslavy kultúrno-spoločenská
  Slovanské múzeum A.S. Puškina + obec Gregor Friesenhof – barón v službách roľníka náučno-spoločenská
       
       
Marec Rodinné spoločenstvo Zorganizovanie krížovej cesty obcou spoločenská
  Ing. M. Kubíni + Slovanské múzeum A.S. Puškina Výstava fotoobrazov, fotokníh – „Svetom za hranice všedných dní“ kultúrno-spoločenská
  Ing. M. Kubíni + Slovanské múzeum A.S. Puškina Cestovateľská prezentácia o Austrálii naučno-spoločenská
  Ing. M. Kubíni + Slovanské múzeum A.S. Puškina Cestovateľská prezentácia o Tanzánii naučno-spoločenská
  Ing. M. Kubíni + Slovanské múzeum A.S. Puškina Cestovateľská prezentácia o Indii naučno-spoločenská
  Slovanské múzeum A. S. Puškina+ZŠ Noc s Andersenom naučno-spoločenská
       
Apríl Spevokol Vystúpenie počas veľkonočných bohoslužieb spoločenská
  Dychová hudba Vystúpenie počas veľkonočných bohoslužieb spoločenská
  Obec+Husiarik+Dychovka Stavanie mája kultúrno-spoločenská
       
Máj Kresťanskodemokrat. Klub Turisticý pochod – Vrchhora turistická
  Obec+ZŠ+MŠ+Dychovka  Oslavy sviatku matiek kultúrno-spoločenská
  Slovanské múzeum A.S. Puškina Deň v múzeu kultúrno-spoločenská
  ,    
Jún Slovanské múzeum A.S. Puškina Výstavný projekt Život prastarých mám kultúrno-spoločenská
  Dychová hudba Sprievod okolo kostola so sypaním kvetov  (Božie telo) spoločenská
  DFS Husiarik Pálenie jánských ohňov kultúrno-spoločenská
  Slovanské múzeum A.S. Puškina Hudba v múzeu – komponované hudobno-slovné pásmo kultúrno-spoločenská
  Účasť reprezentantov našej ZŠ na detskej olympiáde v Partizánskom športová
 

Júl

TJ Brodzany Futbalový turnaj žiakov športová
       
August Kresťanskodemokrat. klub Turistický zájazd Kľak-Rajecka Lesná- Rajecké Teplice turistická
  Kresťanskodemokrat. klub Turistický zájazd  Vysoké Tatry, Stary Smokovec, T. Lomnica turistická
       
September Farský úrad Pochod za život – účasť reprezentantov obce Brodzany v Bratislave spoločenská
  Slovanské múzeum A.S. Puškina + obec Brodzany v praveku – prednáška prof. PhDr. Jozefa Vladára, DrSc. náučno-spoločenská
       
Október Jednota dôchodcov Brigáda na cintoríne brigádnická
  Hasiči Bribáda v zbrojnici a v sklade obce za OU brigádnická
  Obec+ZŠ+Dych. Hudba Október, mesiac ústy k starším – posedenie s jubilantmi kultúrno-spoločenská
  Slovanské múzeum A.S. Puškina + ZŠ Natália Oldenburgová a Brodzany – interaktívna vyuč. hodina  náučná
       
November Slovanské múzeum A.S. Puškina  Hudba v múzeu – komponované hudobno-slovné pásmo kultúrno-spoločenská
  Spevokol Reprezentovanie obce na celookresnej prezentácii v Žabokrekoch kultúrno-spoločenská
       
December Spevokol Vystúpenie počas vianočných bohoslužieb spoločenská
  Dychová hudba Vystúpenie počas vianočných bohoslužieb spoločenská
  DFS Husiarik + Jánošik senior Koledovanie s vinše v kostole 25.12. spoločenská
  eRko- Dobrá novina Kolednícka akcia Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, spojená so zbierkou pre projekty  v afrických krajinách kultúrno-spoločenská
       
Marec – November TJ Brodzany  23 majstrovských futbalových zápasov –  družstvo dospelých športová
 

Apríl – Október

TJ Brodzany  18 majstrovských futbalových zápasov –  družstvo žiakov športová
       
       
Sumár:   Náučno-spoločenské, kultúrno- spoločenské, resp. spoločenské podujatia 28
    Športové podujatia 43
    Turistické podujatia 3
    Brigádnické podujatia 2
    SUMA 76