Stránka je nefunkčná. Všetky potrebné kontakty sa nachádzajú na webovom sídle  www.brodzany.sk – oficiálna stránka obce