Brodzany na archívnych záberoch

Prinášame vám zdigitalizované historické filmové dokumenty o našej obci a živote v nej. Ide o čiernobiele dokumenty  z obdobia rokov 1955 až 1975 natočené na 16 mm filmovom páse viacerými autormi. Obrazová  kvalita dokumentov  zodpovedá amatérskym technickým možnostiam danej doby, no obsah dokumentov má veľký význam z pohľadu novodobej histórie obce.

 

Záznamy zachytávajú nasledujúce tématiky:

  • Začiatky výstavby troch ulíc pod cestou + prechádzka obcou
  • Budovanie základov školy pri OU
  • Školský výlet
  • Oslavy dňa detí
  • Začiatky JRD v Brodzanoch
  • Krátky dokument z futbalu
  • Oslavy výročia požiarneho zboru v Brodzanoch + súťaž
  • Súťaž požiarnikov na Krásne
  • Festival dychoviek v Brodzanoch
  • Účasť detskej dychovky na okresnej spartakiáde v Topoľčanoch

V priebehu nasledujúcich týždňov na stránke brodzany.sk sprístupnime jednotlivé videá.

1. časť - Stará obec

zábery z výstavby obce, starej školy a zo života obce v 50-tych rokoch minulého storočia

3.časť - Školský výlet a zábery zachytávajúce oslavy dňa detí v našej obci.

5.časť - Začiatky JRD v Brodzanoch

7.časť - Oslavy 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru

9.časť - Hasičské súťaže

11.časť - Festival dychových hudieb

(druhá časť)

2.časť - Výstavba ZŠ

zábery zachytávajúce výstavby základnej školy, z ktorej dodnes stoja základy pri obecnom úrade.

4.časť - Zábery zachytávajúce oslavy dňa detí v našej obci (pokračovanie z tretej časti)

6.časť - Futbalový zápas

8.časť - Oslavy 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru

(pokračovanie)

10.časť - Festival dychových hudieb

(prvá časť)

12.časť - Spartakiáda v Topoľčanoch