Slovanské múzeum A.S.Puškina

Múzeum je odborným pracoviskom pre dokumentáciu, výskum a prezentáciu slovensko-slovanských literárnych a kultúrnach vzťahov, pričom vo svojom zornom poli má aj komparatistickú problematiku v európskom kontexte. Pracovisko sídli v objekte, ktorý bol postavený pravdepodobne v 14. storočí ako kúria v Brodzanoch, kde ju roku 1669 prestavali na renesančný kaštieľ. Neskôr, od roku 1844, kaštieľ vlastnil rakúsky diplomat v Rusku Gustav Friesenhof. Od roku 1852 tu žila jeho druhá manželka A.N. Gončarovová, sestra Puškinovej manželky, ktorá ju v Brodzanoch navštevovala spolu s deťmi A.S. Puškina.

Literárno-múzejná expozícia slovensko-ruských literárnych a kultúrnych vzťahov je z pohľadu návštevníkov jedinečná najmä preto, že nesleduje vývin iba jednej národnej literatúry (alebo život a dielo jedného autora), ale na komparatívnom princípe reflektuje vývin slovenskej literatúry v kontexte širších slovensko-ruských vzťahov od najstarších čias (veľkomoravské obdobie) až po 20. storočie.

Historické salóny zaujmú dobovým i pôvodným nábytkom a osobnými predmetmi, rodinnými albumami a bohatou obrazovou výzdobou. Steny zdobia obrazy, ktoré maľovala dcéra Friesenhofovcov, ale aj obrazy iných umelcov.

Život a dielo A. S. Puškina približuje sála s portrétmi, kresbami a knihami, ktoré súvisia so životom tohto klasika ruskej poézie.

13

Stálu expozíciu múzea členíme na 3 časti:

a) Literatúra od veľkomoravského obdobia po realizmus
b) Rodinné salóny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov
c) Život a dielo A. S. Puškina

 

Kontakt
Tel.: 038/245 26 50

Otváracie hodiny

pondelok – piatok:
9.00 – 15.00 hod.
sobota:
10.00 – 14.00 hod.
nedeľa:
zatvorené

Vstupné

Dospelí:                                              2,00 €
Deti a študenti:                               1,00 €
Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, sprievodca skupiny nad 15 osôb: 0,50 €
Vstupenka na samostatnú výstavu:      0,50 €

Videozáznam, fotografovanie (individuálne, nie médiá): 7,00 €

Fotografovanie pri mimoriadnych príležitostiach (paušálny poplatok):
– interiér múzea:                              27,00 €
– exteriér múzea – park:                  4,00 €