Park v Brodzanoch

Park tvorí kompozičnú súčasť s pôvodne renesančným kaštieľom zo 17. storočia, ktorý bol neskôr zbarokizovaný.

Základ parku tvoria domáce stromy, ktoré majiteľka Natália Friesenhofová obohatila o cudzokrajné, najmä platany. O park sa staral dvorný záhradník Jozef Knížek. Funkčnú a estetickú hodnotu má i pretekajúci potok Geradza so svojimi rozšírenými vodnými plochami. S potokom je prepojené aj jazierko v južnej časti parku.

Za pozornosť stoja ručne kované brány ako umelecké dielo. Pred budovou Friesenhofovej knižnice, dnes spoločensko-administratívnej budovy, je francúzsky park z kompozične upraveného buxusu vždyzeleného, ktorého dominantu tvorí fontána.

DSC_8455

Park bol založený koncom 19. storočia a bol vytvorený v prírodne-krajinkárskom slohu. Na prelome 19. a 20. storočia bola zrealizovaná druhá úprava parku, ktorá v podstate rešpektovala prvky pôvodného krajinkárskeho parku a naviac ho obohatila o cudzokrajné, vzrastovo a farebne odlišné a esteticky pôsobivé dreviny. Nateraz posledná rekonštrukcia parku bola ukončená v roku 1983 a priniesla so sebou založenie siete chodníkov, trávnikov, vybudovanie nového vodného systému parku vodnými terasami a kaskádami, prekládku koryta miestneho potoka Geradza a inštaláciu drevených mostíkov a lavičiek.

Celý areál parku má výmeru 7,2 ha a je oplotený. Vstup umožňujú dve veľké kovové brány.Park bol v roku 1984 vyhlásený za chránený park a v roku 1996 bol prekategorizovaný na chránený areál.

Pre svoje historické a prírodné hodnoty je park pod dozorom Pamiatkového ústavu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.