Čo nás v obci mrzí

(postrehy a  foto-dokumenty očami obyvateľov )

Vaše podnety, či príspevky môžete posielať na e-mailovú adresu: alexkubini@gmail.com.