Elektronická tabuľa - archív

Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia

Schválený rozpočet 2019

Plán stavebných prác 2019

plán rokovaní OcZ 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OcZ (13.12.2018)

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Brodzanoch (26.11.2018)

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Návrh rozpočet 2019-2021 (1)

VZN 22018 miestne dane a KO

tabuľka výsledky volieb 2018 (1)

Volby 2018

Kontrola plnenia Uznesení k 29.10.2018

Pozvánka na zasadnutie (38)

Kontrola plnenia Uznesení k 13.9.2018 (1)

Oznámenia o zániku paslance a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ v Brodzanoch (1.10.2018)

Zoznam kandidátov na starostu

Uznesenie z 35. OZ

Zoznam kandidátov na poslancov

Voľby 2018-kandidáti

Pozvánka na zasadnutie (36)

Kontrola plnenia Uznesení k 13.9.2018

SOcU_Brodza18090412140 (1)

Zverejnenie emailovej adresy

Zverejnenie zapisovateľa voľby 2018

informácie pre voličov

Uznesenia z 33. riadneho zasadnutia

OcZUznesenia z 32. riadneho zasadnutia OcZ (1)

Pozvánka na zasadnutie (35)

Verejné prerokovanie navrhovanej čiinosti skládka brodzany

SOcU_Brodza18042610350

Oznam skládka TKO Brodzany

Uznesenia z 31. riadneho zasadnutia OcZ

zámer prenájom SAD

PZverejnenie zámeru odpredaja majetku

ozvánka na zasadnutie (30)

Uznesenia z 29. riadneho zasadnutia podpísané (1)

SOcU_Brodza18030114490

Pozvánka na zasadnutie (29)

Kontrola plnenia Uznesení k 19.2.2018

Pozvánka na zasadnutie (28)

Návrh plánu kontr.činnosti na 1 pol .2018

Uznesenia z 27. riadneho zasadnutia OcZ

SOcU_Brodzany-kanalizácia

Pozvánka na zasadnutie (27)

Kontrola plnenia Uznesení k 18.12.2017

Odb. stanovisko_k_rozpoctu 2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OcZ

Návrh Rozpočtu 2018-2020_príjmy

Návrh Rozpočtu 2018-2020_výdavky

Pozvánka na zasadnutie (26)

Uznesenia z 25. riadneho zasadnutia OcZ

Pozvánka na zasadnutie (25)

Kontrola plnenia Uznesení k 30.10.2017

Zverejnenie zámeru VOS (1)

Prílohy k uzneseniam z 24. riadneho zasadnutia OcZ

Uznesenia z 24. riadneho zasadnutia

OcZVZN č. 22017

Pozvánka na zasadnutie (24)

Kontrola plnenia Uznesení k 25.9.2017

VZN 12017

VZN 22017

SOcU_Brodza17090510010

SOcU_Brodza17082409170

Uznesenia z 23. OcZ v2

Uznesenia z 23. riadneho zasadnutia OcZ

Stanovisko k Záv.účtu 2016

Pozvánka na zasadnutie (21

)Kontrola plnenia Uznesení k 30.6.2017

Návrh plánu kontr.činnosti na 2 pol .2017

Záverečný účet obce Brodzany 2016 (1)

Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia (1)

Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OcZ

Uznesenia z 20.riadneho zasadnutia

Pozvánka na zasadnutie (22)

Zápis detí do škôlky

Pozvánka na zasadnutie (21)

Kontrola plnenia Uznesení k 27.4.2017

Pozvánka na 20. OZ

VZN 22016N

Uznesenia z 18. zasadnutia

Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia

OcZSpráva o činnosti HK za 2.polrok 2016

Pozvánka na zasadnutie (19)

Kontrola plnenia Uznesení k 20.2.2017

Návrh VZN o dotáciach 2016 (2)

Návrh plánu kontr. činnosti na 1. pol. 2017

oznamenie-o-vos

scan-p-c

uznesenia-z-18-ocz

rrozpocet-2017-vydavky

rozpocet-2017-prijmy

kontrola-plnenia-uzneseni-z-oz-21-11-2016

pozvanka-na-zasadnutie-14

uznesenia-zo-17-zasadnutia

plan-rokovani-ocz-na-rok-2017-1

kontrola-plnenia-uzneseni-oz-k-21-11-2016-1

pozvanka-n-17-zasadnutie-oz

navrh-rozpocet-2017-2-vydavky

navrh-rozpocet-2017-2-prijem

uznesenia-zo-16-riad-zasadnutia

pozvanka-na-16-oz

pozvanka-na-zasadnutie-7

uznesenia-z-15-zasadnutia-1-1

list-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky

sprava-o-cinnosti-hk-za-1-polrok-2016

pozvanka-na-zasadnutie-6

kontrola-plnenia-uzneseni-z-oz-20-6-2016

uznesenia-zo-14-zasadnutia

rozhodnutie_IZP

VZN odpady č. 2-2016 (3)

Kontrola plnenia Uznesení z OZ 18.4.2016

Pozvánka na zasadnutie c.14

Záverečný účet 2015 (1)

VZN odpady č. 2-2016

Plán rokovaní OcZ na rok 2016 (4)

uznesenia z 13. riad. zasadnutia

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ

Kontrola plnenia Uznesení z OZ 7.3.2016

Zverejnenie oznámenia o zmene kapacity skladky TKO – Brodzany

Kanalizácia-oznamy !!!

Uznesenia z 12.riadneho zasadnutia

Menný zoznam členov komisií (1)

Pozvánka-na-OZ-č.-12 (4)

Pozvánka na OZ č. 12

Kontrola plnenia Uznesení k 31.12.2015

Správa o činnosti HK za 2.polrok 2015

VZN o zápise do ZŠ 1-2016 (1)

uznesenie 28.12.2015

ROZPOČET 2016_Výdavky

ROZPOČET 2016_Príjmy

Uznesenia z 10. riad. zasadnutia OcZ

VZN 12015 – o miestných daniach a poplatkoch