Povinne zverejňované zmluvy, objednávky, faktúry

Povinne zverejňované zmluvy, faktúry a objednávky
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Nájdete tu