Informácie o bytoch vo vlastníctve a správe obce

O B E C         B R O D Z A N Y

 

Oznamuje

 

 

 

Obec Brodzany oznamujeme záujemcom o 1-, 2-, 3-izbové byty ktoré sa nachádzajú v      4 nájomných bytových domoch, že v súčasnosti neevidujeme žiadny voľný byt. V prípade záujmu o byt, Vás informujeme o veľkosti a podmienkach užívania  bytu.

 

1 – izbový malý – 26,73m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 531,20,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 124,63,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

1 – izbový byt veľký – 32,82m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 631,18,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 141,30,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

2 – izbový byt – 36,47m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 689,76,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 150,00,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

3 – izbový byt – 59,35m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 1061,76,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 229,70,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

Pre pridelenie nájomného bytu nieje podmienka mať trvalý pobyt v Brodzanoch.

 

V prípade záujmu obec žiada záujemcov, aby si podávali žiadosť o pridelenie bytu za účelom vytvorenia zoznamu náhradníkov v prípade uvoľnenia sa nájomného bytu. Uvedený zoznam slúži aj ako prieskum záujmu o nájomné byty v obci Brodzany pre predpokladanú výstavbu v nasledujúcom období.  

Žiadosť si môžete prevziať osobne na Obecnom úrade alebo ju nájdete na stránke www.brodzany.sk . Vyplnenú žiadosť treba doručiť osobne, alebo poštou na adresu: Obec Brodzany, Obecný úrad 154, 958 42 Brodzany, alebo emailom na adresu: oubrodzany@stonline.sk

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——————————————————————————————————————————–

Adresa: Obecný úrad 154, 958 42 Brodzany,    tel: 038/7487 215    mobil: 0911 104 321    e-mail: oubrodzany@stonline.sk   www.brodzany.sk

 

Tlačivo:  tlačivo žiadosť o nájomný byt (1)  

 

(Zverejnené 2.5.2016)