Informácia o zástupcovi starostu

dni jeho poverenia alebo voľby, určenom rozsahu zastupovania a výške jeho platu

Poverenie na zastupovanie starostu obce je v priloženom súbore:     Zástupca starostu

 Zásady odmeňovania:     Zásady odmeňovania 2015