Výška platu starostu

Uznesenie č.60

OZ určuje plat starostu obce Brodzany vo výške 1570,-eur s účinnosťou od 01.01.2015