Zoznam komisií s uvedením ich pôsobnosti, členov a kontaktov na členov a tajomníkov komisií

Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Lucia Fialová

Členovia:

 • Eva Jašíková
 • Erika Sámelová
 • Ing. Kubíni Alexander

Kultúrno-športová komisia

Predseda: Mgr. Alexandra Lukáčová

Členovia:

 • Martin Kmeť
 • Albert Gergel
 • Adriana Fábryová
 • Veronika Kosáčová
 • Monika Herdová
 • Mgr. Dragulová Gabriela

Komisia stavebná a ŽP

Predseda: Ing. Juraj Michalík

Členovia:

 • Juraj Peškovič
 • Peter Merašický
 • Ing. Vladimír Gajdošík
 • Petrusová Gertrúda

Komisia verejného záujmu

Predseda: Ing. Alexander Kubíni

Členovia:

 • Ing. Juraj Michalík
 • Marcel Hačko

Bytová komisia

Predseda: Albert Gergel

Členovia:

 • Ján Kosáč
 • Mária Hrkotáčová
 • Ján Gubka