Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva Brodzany

Mgr. Alexandra Lukáčová

poslankyňa obecného zastupiteľstva

Telefón: 0904 557 498
E-mail: alexandralukov@gmail.com

Ing. Lucia Fialová

poslankyňa obecného zastupiteľstva

Telefón: 0903403261
E-mail: luciafialova@gmail.com

Ing. Juraj Michalík

poslanec obecného zastupiteľstva

Telefón: 0902 951 617
E-mail: jurajmichalik72@gmail.com

Peter Merašický

poslanec obecného zastupiteľstva

Juraj Peškovič

poslanec obecného zastupiteľstva

Telefón: 0910 636 673
E-mail: neudal

Marcel Hačko

poslanec obecného zastupiteľstva

Telefón: 038/7487028
E-mail: neudal

Albert Gergel

poslanec obecného zastupiteľstva

Telefón: 0903 253 204
E-mail: berco.gergel@gmail.com