Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo

dokumenty pre potreby obecného zastupiteľstva

30. zasadnutie OZ - 19.3.2018 /dokumenty na OZ /

Dokumenty na 30. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 15.3.2018 )

29. zasadnutie OZ - 27.2.2018 /dokumenty z OZ /

Uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch 27.2.2018

( vyvesené 8.3.2018 )

29. zasadnutie OZ - 27.2.2018 /dokumenty na OZ /

Dokumenty na 29. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 20.2.2018 )

28. zasadnutie OZ - 19.2.2018 /dokumenty na OZ /

Dokumenty na 28. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 14.2.2018 )

Dokumenty na 28. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 14.2.2018 )

Dokumenty na 28. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 5.2.2018 )

Ostatné oznamy

Oznámenie o odpredaji majetku obce formou osobitného zreteľa ( vyvesené 1.3.2018)

Termín spustenia prevádzky obecnej kanalizácie ( článok z novín TEMPO - vyvesené. 19.12.2017)

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2018

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.