Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo

dokumenty pre potreby obecného zastupiteľstva

35. zasadnutie OZ - 13.9.2018 /dokumenty na OZ /

34. zasadnutie OZ - 27.6.2018 /dokumenty na OZ /

Ostatné oznamy

Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov (Vyvesené 19.9.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča / Podávanie kandidátnych listín (Vyvesené 5.9.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča / Emailová adresa. (Vyvesené 30.8.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča / delegovanie zapisovateľa. (Vyvesené 30.8.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča. (Vyvesené 14.8.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča. (Vyvesené 17.7.2018 )

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2018

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.