Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo

dokumenty pre potreby obecného zastupiteľstva

27. zasadnutie OZ - 18.12.2017 /dokumenty z OZ /

Uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch 18.12.2017

( vyvesené 20.12.2017 )

27. zasadnutie OZ - 18.12.2017 /dokumenty na OZ /

Dokumenty na 27. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 13.12.2017 )

Dokumenty na 27. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 13.12.2017 )

Dokumenty na 27. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 30.11.2017 )

Dokumenty na 27. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 30.11.2017 )

Ostatné oznamy

Termín spustenia prevádzky obecnej kanalizácie ( článok z novín TEMPO - vyvesené. 19.12.2017)

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2018

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.