Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Ostatné oznamy

Úradné hodiny ObÚ počas sviatkov

(Vyvesené 20.12.2018 )

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

(Vyvesené 22.11.2018 )

Návrh VZN č.2/2018 -Obecné dane a poplatky

(Vyvesené 20.11.2018 )

Komunálne voľby 2018 - Výsledky volieb

(Vyvesené 12.11.2018, aktualizované 20.11.2018 )

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2018

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.