Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo

dokumenty pre potreby obecného zastupiteľstva

35. zasadnutie OZ - 13.9.2018 (dokumenty z OZ)

35. zasadnutie OZ - 13.9.2018 (dokumenty na OZ)

34. zasadnutie OZ - 27.6.2018 (dokumenty na OZ)

Ostatné oznamy

Oznámenie o zániku mandátu poslance a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ v Brodzanoch

(vyvesené 1.10.2018)

Komunálne voľby 2018 - Zoznam kandidátov na starostu

(Vyvesené 19.9.2018, aktualizované 24.9.2018)

Komunálne voľby 2018 - Zoznam kandidátov na poslancov

(Vyvesené 19.9.2018, aktualizované 24.9.2018)

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča / Podávanie kandidátnych listín

(Vyvesené 19.9.2018, aktualizované 24.9.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča / e-mailová adresa

(Vyvesené 19.9.2018, aktualizované 24.9.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča / delegovanie zapisovateľa

(Vyvesené 19.9.2018, aktualizované 24.9.2018)

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča

(Vyvesené 14.8.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča

(Vyvesené 14.8.2018)

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2018

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.