Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Ostatné oznamy

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča. (Vyvesené 14.8.2018 )

Komunálne voľby 2018 - informácie pre voliča. (Vyvesené 17.7.2018 )

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2018

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.