ČOV Sever – Kanalizácia obce Brodzany

Začatie realizácie projektu – informácia

Projekt “ČOV Sever”-kanalizácia

Nákres budovanej kanalizácie + legenda

Doplňujúce informácie