Obecný úrad

Obecný úrad sídli v centre obce v jednom objekte s požiarnou zbrojnicou a poštou.

Úradné hodiny zamestnancov Obecného úradu v Brodzanoch:

Pondelok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Streda: 7.00 hod. – 16.30 hod.
Štvrtok – nestránkový deň
Piatok: 7.00 hod. – 13.30 hod.

Obedňajšia prestávka každý deň v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod.

Tel.: 038/ 748 72 15

E-mail: oubrodzany@stonline.sk

Starosta obce

Anton Zima