Dôležité telefónne čísla

 • Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112

  • Hasičský a záchranný zbor
  • Polícia
  • Záchranná zdravotná služba
  • Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
  • Banská záchranná služba
  • Horská  záchranná služba
  • Železničná polícia
 • Energetika

  Poruchy, zmeny vo faktúrach: 0850 111 555
  Obvod Brodzany: p. Gašparík Marián 038/7463 047
  Posudzovanie stavieb projektov: 0918 718 222

 • Plynári

  Zákaznícke číslo: 0850 111 363
  Únik plynu: 0850 111 727
  Vedúci obvodu Partizánske: p. Pavlička 0905 596 912

 • Vodári

  Prevádzka Partizánske: 038/ 7492 352
  Vedúci obvodu Partizánske: p. Piterka 0905 251 213
  Poruchy: od 6.00 – 16.00 hod. 038/ 5367 111
  Poruchy: od 16.00 – 6.00 hod. 038/ 5223 065 – nonstop