MILÍ SPOLUOBČANIA!

Slovanské múzeum A. S. Puškina a Obecný úrad Brodzany pripravujú výstavu ŽIVOT PRASTARÝCH MÁM, kde chceme prezentovať každodenný život našej obce v minulosti

Na to však potrebujeme vašu pomoc!

Informácie o potrebných predmetoch nájdete tu

Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Lukáčová, kurátorka a vedúca múzea
e-mail: alexandra.lukacova@snk.sk,
t.č.: 0907812770, 038/2452653

--------------------------------------------------------------

Chcete spolupracovať na rozširovaní a skvalitňovaní stránky brodzany.sk?

Kontaktujte sa na Ing. Alexandra Kubíniho a prekonzultujte s ním formu a rozsah Vašej spolupráce.

Kontakt: alexkubini@gmail.com

_

Vitajte na stránkach obce Brodzany

Vážení spoluobčania, milí návštevnici Brodzian!

Som rád, že ste sa rozhodli navštíviť Brodzany aj formou virtuálnou,  t.j. návštevou oficiálnej internetovej stránky obce Brodzany.  Prostredníctvom  uvedenej stránky sa obec Brodzany snaží poskytnúť informácie o obci, jej samospráve a živote v nej vlastným obyvateľom, ale  aj návštevníkom. Obsah stránky  je a bude pravidelne aktualizovaný v zmysle  platného dokumentu "Pravidlá zverejňovania informácii prostredníctvom stránky obce".

Pre potreby informovania o záujmových aktivitách v obci, ako aj pre potreby návštevníkov obce, sú a operatívne budú  na nej publikované aj informácie tohto druhu.     Anton_Zima  

MILÍ SPOLUOBČANIA!

Slovanské múzeum A. S. Puškina a Obecný úrad Brodzany pripravujú výstavu ŽIVOT PRASTARÝCH MÁM, kde chceme prezentovať každodenný život našej obce v minulosti

Na to však potrebujeme vašu pomoc!

Informácie o potrebných predmetoch nájdete tu

Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Lukáčová, kurátorka a vedúca múzea
e-mail: alexandra.lukacova@snk.sk,
t.č.: 0907812770, 038/2452653

--------------------------------------------------------------

Chcete spolupracovať na rozširovaní a skvalitňovaní stránky brodzany.sk?

Kontaktujte sa na Ing. Alexandra Kubíniho a prekonzultujte s ním formu a rozsah Vašej spolupráce.

Kontakt: alexkubini@gmail.com

Dôležité Dátumy

6.5.2015 - Dátum skompletovania funkčnosti a obsahu int. stránky v zmysle dokumentu "Pravidlá zverejňovania informácii........"

15.5.2015 -  Najbližšie plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva

30.5.2015 - Pozvanie na turistický pochod Brodzany - Michalov vrch - Vrchhora T-pochod Vrchhora 2015

20.6.2015 - Pozvanie na Jánske ohne, Brodzany, ihrisko

Stalo sa

25. februára 2015 - kurátorka múzea Mgr. A. Lukáčová v spolupráci s obecným úradom Brodzany zorganizovali v priestoroch Slovanského múzea A.S.Puškina seminár "Gregor Friesenhof - barón v službách roľníka". Na seminári prednášali významné osobnosti: Prof.PhDr. Roman Holec, CSc., Ing. Jana Judíniová, RNDr. Peter Jurčovič, Mgr. Helena Grežďová, Ing. Milan Petráš, CSc. a Andrea Hitsch.
O podujatie bol veľký záujem aj zo strany verejnosti.
Veríme, že podobné podujatia sa budú organizovať častejšie.

DFS Husiarik

DFS Husiarik Brodzany  bol založený v decembri  r. 2007 . Názov HUSIARIK sa viaže  k tradícii pasenia a chovu husí v našej obci . Kedysi ich gazdovia a gazdinky chovali takmer v každom dvore v Brodzanoch a deti - husiari a husiarky ich pásavali na okolitých lúkach.

Členmi súboru sú deti vo veku  5 – 12 rokov  a mládež od 12 - 20 rokov. Z dôvodu, že je medzi členmi  veľký vekový rozdiel pôsobia v súbore dve skupiny:  Mladšie deti  vo veku 5 -12 rokov a staršia mládež  od 12 rokov  - vyššie.

Na konci  roka 2013  sme sa zaregistrovali ako Občianske združenie Husiarik Brodzany – detský a mládežnícky folklórny súbor. Čítaj viac

Spevokol Brodzany

23 členný spevokol vznikol v roku 2006, vďaka rodáčke, dlhoročnej sólistke divadla Nová Scéna, pani Grete Švercelovej.

4-hlasne piesne môžeme v podaní spevokolu počuť na obecných slávnostiach, rodinných oslavách, svadbách a samozrejme v kostole. Každoročne sa zúčastňujú na okresných prehliadkach JDS.

V júni 2014 reprezentovali obec aj na krajskej prehliadke JDS v Dubnici nad Váhom a v septembri na celoslovenskej prehliadke speváckych súborov v Trenčíne. Za rok 2014 mali 55 nácvikov a 27 vystúpení.

Robiť radosť sebe aj iným, to sa dá v každom veku. Čítaj viac

FK Brodzany

Chceš vedieť aktuálne výsledky a postavenie mužstva Partizánske"B"-Brodzany, dospelí a žiaci?

Tu ich nájdeš:

Aktuálna tabuľka

Výsledky