Pozvánky

Oznamy

Folklórna skupina HUSIARIK v Brodzanoch

f9r_crop_900x300px

Od konca  roka 2007 sa začal folklór v Brodzanoch skloňovať v rôznych podobách. Vznikol Detský folklórny súbor Husiarik, ktorého členom boli deti od 5 do 15 rokov. Neskôr, ako deti rástli, zmenilo sa vekové zloženie a taktiež názov folklórneho súboru na Detský a mládežnícky folklórny súbor. Navštevovali ho deti vo veku od 5 do 14 rokov a mládež  15 do 20 rokov. Od septembra 2016 sa názov aj zloženie súboru zmenilo a z pôvodného detského folklórneho súboru vznikla folklórna skupina Husiarik, ktorej členmi sú deti vo veku od 5 – 14 rokov, mládež od  15 – 25 rokov a taktiež FOHUS ( fotrovci husiarčat) ,aktívni rodičia, ktorí sa zapájajú do kultúrnych akcii poriadaných FSk.

Nácviky na vystúpenia sa konajú v budove bývalého Unitopu

– členovia  vo veku od 5 – 14 rokov,  každý pondelok v čase  od 17.00 hod. do 18.30 hod.

– členovia vo veku od 15 – 25 rokov, každý piatok v čase od 17.30 hod. do 19.30 hod.

FSk. Husiarik bude ďalej pokračovať v pravidelnom sa zúčastňovaní  alebo  poriadaní akcií, ako sú napr. fašiangovanie, stavanie mája, pálenie jánskych ohňov, vianočné koledovanie … atď. Ale aj rôznych kultúrnych vystúpení v obci, ale aj mimo nej.

V súčasnosti vedú FSk Husiarik v Brodzanoch manželia Petrusoví.

Kontakt : t. č. : 0907 757 927, mail: husiarik.husiarik@gmail.com,  alebo facebook : FSk Husiarik.

Spevokol Brodzany

spevokol

23 členný spevokol vznikol v roku 2006, vďaka rodáčke, dlhoročnej sólistke divadla Nová Scéna, pani Grete Švercelovej

4-hlasne piesne môžeme v podaní spevokolu počuť na obecných slávnostiach, rodinných oslavách, svadbách a samozrejme v kostole. Každoročne sa zúčastňujú na okresných prehliadkach JDS.

V júni 2014 reprezentovali obec aj na krajskej prehliadke JDS v Dubnici nad Váhom a v septembri na celoslovenskej prehliadke speváckych súborov v Trenčíne. Za rok 2014 mali 55 nácvikov a 27 vystúpení.

Robiť radosť sebe aj iným, to sa dá v každom veku.

Detská dychová hudba Brodzany

dychovka

Členovia: Ladislav Peškovič – dirigent, kapelník DDH Brodzany Eva Dragulová – priečna flauta Adam Dragula – klarinet 1.B Monika Hrkotáčová – klarinet 2.B Adriána Zajícová- klarinet 2.B Kristína Zajícová – krídlovka 1.B Martina Kollárová – krídlovka 2.B Natália Hrkotáčová- tenor Lukáš Hrkotáč – barytón Roman Toman-pozón Alexandra Mišutová – lesný roh 1F Martin Foltán – tuba Matúš Blaho- tuba Matej Hamada – bicie Pavol Andel-bicie Adriana Mišutová – veľký bubon, činely, hoboj Henrieta Mišutová – rytm. nástroje Kristína Kéškešová – rytm. nástroje

FK Brodzany

futbalisti

Chceš vedieť aktuálne výsledky a postavenie mužstva Partizánske“B“-Brodzany, dospelí a žiaci?

Tu ich nájdeš:

Farské oznamy

2015-10-27 15_17_02-Brodzany - Miesto, kde žijem

Farské oznamy na  týždeň:

Predstavujeme koníčky a hoby našich spoluobčanov