Myšlienka na týždeň
Bez načúvania nie je možné porozumenie.

Pozvánky

Oznamy

erb_obce_01_300x300

OcÚ v Brodzanoch oznamuje všetkým občanom, že z dôvodu  prác na výstavbe kanalizácie v obci, bude obmedzená premávka v dedine podľa prenosného dopravného značenia. Žiadame všetkých občanov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenia a aby vodiči prispôsobili spôsob jazdy povahe vozovky.

Ďakujeme za pochopenie

DFS Husiarik

husiarik02

DFS Husiarik Brodzany  bol založený v decembri  r. 2007 . Názov HUSIARIK sa viaže  k tradícii pasenia a chovu husí v našej obci . Kedysi ich gazdovia a gazdinky chovali takmer v každom dvore v Brodzanoch a deti – husiari a husiarky ich pásavali na okolitých lúkach.

Členmi súboru sú deti vo veku  5 – 12 rokov  a mládež od 12 – 20 rokov. Z dôvodu, že je medzi členmi  veľký vekový rozdiel pôsobia v súbore dve skupiny:  Mladšie deti  vo veku 5 -12 rokov a staršia mládež  od 12 rokov  – vyššie.

Na konci  roka 2013  sme sa zaregistrovali ako Občianske združenie Husiarik Brodzany – detský a mládežnícky folklórny súbor.

Spevokol Brodzany

spevokol

23 členný spevokol vznikol v roku 2006, vďaka rodáčke, dlhoročnej sólistke divadla Nová Scéna, pani Grete Švercelovej

4-hlasne piesne môžeme v podaní spevokolu počuť na obecných slávnostiach, rodinných oslavách, svadbách a samozrejme v kostole. Každoročne sa zúčastňujú na okresných prehliadkach JDS.

V júni 2014 reprezentovali obec aj na krajskej prehliadke JDS v Dubnici nad Váhom a v septembri na celoslovenskej prehliadke speváckych súborov v Trenčíne. Za rok 2014 mali 55 nácvikov a 27 vystúpení.

Robiť radosť sebe aj iným, to sa dá v každom veku.

Detská dychová hudba Brodzany

dychovka

Členovia: Ladislav Peškovič – dirigent, kapelník DDH Brodzany Eva Dragulová – priečna flauta Adam Dragula – klarinet 1.B Monika Hrkotáčová – klarinet 2.B Adriána Zajícová- klarinet 2.B Kristína Zajícová – krídlovka 1.B Martina Kollárová – krídlovka 2.B Natália Hrkotáčová- tenor Lukáš Hrkotáč – barytón Roman Toman-pozón Alexandra Mišutová – lesný roh 1F Martin Foltán – tuba Matúš Blaho- tuba Matej Hamada – bicie Pavol Andel-bicie Adriana Mišutová – veľký bubon, činely, hoboj Henrieta Mišutová – rytm. nástroje Kristína Kéškešová – rytm. nástroje

FK Brodzany

futbalisti

Chceš vedieť aktuálne výsledky a postavenie mužstva Partizánske”B”-Brodzany, dospelí a žiaci?

Tu ich nájdeš:

Farské oznamy

2015-10-27 15_17_02-Brodzany - Miesto, kde žijem

Farské oznamy na  týždeň:

Predstavujeme koníčky a hoby našich spoluobčanov