_

Vitajte na stránkach obce Brodzany

Vážení spoluobčania, milí návštevnici Brodzian!

Som rád, že ste sa rozhodli navštíviť Brodzany aj formou virtuálnou,  t.j. návštevou oficiálnej internetovej stránky obce Brodzany.  Prostredníctvom  uvedenej stránky sa obec Brodzany snaží poskytnúť informácie o obci, jej samospráve a živote v nej vlastným obyvateľom, ale  aj návštevníkom. Obsah stránky  je a bude pravidelne aktualizovaný v zmysle  platného dokumentu "Pravidlá zverejňovania informácii prostredníctvom stránky obce".

Pre potreby informovania o záujmových aktivitách v obci, ako aj pre potreby návštevníkov obce, sú a operatívne budú  na nej publikované aj informácie tohto druhu.     Anton_Zima  

Dôležité Dátumy

6.3.2015 - Zasadnutie OcZ. Predloženie dokumentu "Pravidlá zverejňovania informácii prostredníctvom internetovej stránky obce" do OcZ

9.3.-21.3.2015 - Pozývame vás na podujatie SVETOM - cestovateľské rozprávanie, výstava fotoobrazov a fotokníh. Uskutoční sa v priestoroch Slovanského múzea A.S.Puškina v Brodzanoch Čítaj viac

6.5.2015 - Dátum skompletovania funkčnosti a obsahu int. stránky v zmysle dokumentu "Pravidlá zverejňovania informácii........"

15.5.2015 - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Stalo sa

25. februára 2015 - kurátorka múzea Mgr. A. Lukáčová v spolupráci s obecným úradom Brodzany zorganizovali v priestoroch Slovanského múzea A.S.Puškina seminár "Gregor Friesenhof - barón v službách roľníka". Na seminári prednášali významné osobnosti: Prof.PhDr. Roman Holec, CSc., Ing. Jana Judíniová, RNDr. Peter Jurčovič, Mgr. Helena Grežďová, Ing. Milan Petráš, CSc. a Andrea Hitsch.
O podujatie bol veľký záujem aj zo strany verejnosti.
Veríme, že podobné podujatia sa budú organizovať častejšie.

DFS Husiarik

Na sklonku roku  2007 po krátkom rozhodovaní sa, sme  pozvali na prvé stretnutie deti, ktoré majú radi folklór, alebo sa chcú niečo o folklóre dozvedieť.

Stretli sme sa 09.12.2007 v budove starej školy a boli sme milo prekvapení počtom detí a rodičov, ktorí prišli. Väčšinu tvorili deti z Brodzian,  ale prišli aj deti z Partizánskeho. Stretnutie bolo viac menej jedna veľká diskusia, kde sme odpovedali na ich zvedavé otázky. Čítaj viac

Spevokol Brodzany

23 členný spevokol vznikol v roku 2006, vďaka rodáčke, dlhoročnej sólistke divadla Nová Scéna, pani Grete Švercelovej.

4-hlasne piesne môžeme v podaní spevokolu počuť na obecných slávnostiach, rodinných oslavách, svadbách a samozrejme v kostole. Každoročne sa zúčastňujú na okresných prehliadkach JDS.

V júni 2014 reprezentovali obec aj na krajskej prehliadke JDS v Dubnici nad Váhom a v septembri na celoslovenskej prehliadke speváckych súborov v Trenčíne. Za rok 2014 mali 55 nácvikov a 27 vystúpení.

Robiť radosť sebe aj iným, to sa dá v každom veku. Čítaj viac

FK Brodzany

Oblastný futbalový zväz Prievidza, Komisia Mládeže

pozýva na

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

STARŠÍCH ŽIAKOV

Horna_Ves_20.02.2015__1